Hoe Vraag Je De Belgische Nationaliteit Aan?

De Belgische nationaliteit aanvragen is het einddoel van de Belgisch-Filipijnse visa procedure. Maar hoe vraag je nu de Belgische nationaliteit aan?

De Belgische nationaliteit kun je nu eenvoudig aanvragen met een digitaal dossier in het gemeentehuis. Dit kun je doen voorafgaand je 5-jarige officieel verblijf in België. Bijvoorbeeld 5 jaar na je Belgisch huwelijk. Of 5 jaar na je woonstvaststelling in België.

Welke documenten heb je nodig om de Belgische nationaliteit aan te vragen?

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zorgt voor administratieve vereenvoudiging. Artikel 14 van dat KB bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf alle documenten toevoegt waartoe hij toegang heeft via het Rijksregister. Je moet dus niet meer zelf eerst een uittreksel uit het Rijksregister aanvragen om het toe te voegen aan je dossier.

De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de volgende documenten voor:

·         het bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag

·         het bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar

·         het bewijs van de Belgische nationaliteit van je kind

Jij legt de volgende documenten voor:

·         jouw geboorteakte of een vervangend document (inclusief vertaling in het Nederlands). Dit is aanwezig in jouw visa-aanvraag dossier. Mogelijks moet je het opnieuw opvragen in het juridische archief, doordat nu alles digitaal moet ingegeven worden.

·         het bewijs van de betaling van je registratierecht. Van zodra de persoonsgegevens ontvangen zijn, ontvang je een betaling met vermelding van het bedrag (150,00 euro). De vermelding van de betalingsreferentie is héél belangrijk voor het terugvinden van uw betaling. Na betaling en registratie zal je de kwijting aangetekend opgestuurd krijgen naar het door jou opgegeven adres. Wegens de Corona crisis wordt de post alleen de dinsdag en donderdag verwerkt.

·         het bewijs van maatschappelijke integratie

·         het bewijs van talenkennis:door het bewijs van maatschappelijke integratie

Waar verkrijg je het bewijs van het registratierecht?

Dit kun je verkrijgen in de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, het regionale RZ-kantoor, RechtsZekerheid kantoor. Bijvoorbeeld het kantoor te Gent, Patrimoniumdocumentatie Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 — Sint-Lievenslaan 29, 9000 Gent. Afhankelijk in welke regio je woont, zal je deze “belasting” moeten betalen voordat je een bewijs van registratierecht kan ontvangen.

Met dit bewijs, kun je jouw dossier van aanvraag Belgische nationaliteit vervolledigen op het gemeentehuis, dienst bevolking.

Belgianfilipinolovers (57)

We are a dynamic team consisting of young and passionate - minded individuals who love Belgium and the Philippines. Our common desire is to bring and share valuable contents around culture, travel, relationship, family values, culinary, and lifestyle.

Scroll to Top